danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 3777274

Đoàn thanh niên TTKN Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

28/05/2021

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi, ai cũng có thể học theo để làm theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt hơn trong xã hội. Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có thể nói các nội dung của Chỉ thị đã được thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng từ Trung ương đến địa phương và toàn hệ thống chính trị, ngành ngành thi đua, người người thi đua… tạo một sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên... nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, tạo ra khí thế mới, động lực mới.

Việc học tập, quán triệt, nhận thức của đoàn viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị và các chuyên đề hàng năm được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trực tiếp đến đoàn viên thanh niên.

Trong các hoạt động của Chi đoàn luôn đảm bảo thực hiện đúng quan điểm, đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, duy trì các hoạt động Đoàn gắn với việc học tập về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh như: tham gia các lớp kỹ năng do Đoàn Khối tổ chức, các buổi tọa đàm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật online; công trình thanh niên Khối: “Công chức trẻ đồng hành cùng khu lưu trú đợt 1”; tham gia về nguồn kết hợp kết nạp Đoàn viên tại di tích lịch sử căn cứ cách mạng Núi Dinh; lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2021);…Các hoạt động này đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức về trách nhiệm của người cán bộ trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tăng cường giáo dục lòng yêu nước, yêu Tổ quốc trong cán bộ, người lao động.

Để việc học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được áp dụng một cách thực tế, thực tiễn trong công tác tại đơn vị cũng như trong cuộc sống, Đoàn thanh niên đã xây dựng một số nội dung thực tiễn như sau:

1. Ban chấp hành chi đoàn trước hết là những tấm gương, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn thể đơn vị.

2. Đoàn viên được triển khai, mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi tham gia các hoạt động sinh hoạt với các kỹ năng, các bài học có nội dung liên hệ với thực tiễn công tác, liên hệ thực tế trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao bản thân.

3. Định kỳ có sự đánh giá, nhận xét đối với các bạn đoàn viên nhằm kịp thời nhắc nhở những mặt còn thiếu sót đồng thời cũng biểu dương những cá nhân là tấm gương sáng trong đạo đức, trách nhiệm trong công việc, năng nổ tích cực trong các hoạt động

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Chi bộ, Ban giám đốc Trung tâm, chi đoàn đã đạt được những kết quả đáng khen ngợi trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như liên tục giữ vững danh hiệu tập thể chi đoàn vững mạnh; 100 % đoàn viên năm qua đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc; chi đoàn có những đoàn viên tích cực hoạt động, tham gia đóng góp trong tháng thanh niên được Đoàn Khối khen thưởng

                                                            Người trình bày

                                                             Trần Thái Thành

.

Bài viết khác

1 2  3  »Loading
Đang tải dữ liệu...