danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 4234949

văn bản pháp quy

Tìm kiếm

Danh sách văn bản

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Còn hiệu lực
1 13/2018/TT-BYT Quy định về chất lượng Dược liệu, Thuốc cổ truyền 15/05/2018 ICON
2 11/2018/TT-BYT Quy định chất lượng Thuốc, nguyên liệu làm Thuốc 04/05/2018 ICON
3 04/2018/TT-BYT Quy định về Thực hành tốt phòng thí nghiệm 09/02/2018 ICON
4 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 04/09/2018 ICON
5 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 02/02/2018 ICON
6 35/2017/TT-BYT Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước 01/01/2017 ICON
7 54/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược 08/05/2017 ICON
8 105/2016/QH13 Luật Dược 06/04/2016 ICON
9 149/2013/TT-BTC Thông tư Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. 29/10/2013 ICON
10 103/2004/QĐ-BTC Quy đỊnh chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm thuốc, mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm 28/12/2004 ICON
11 45/2013/TT-BYT Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI 26/12/2013 ICON
12 11/2013/TT-BYT Hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 08/04/2013 ICON
13 33/2012/TT-BYT Ban hành Danh mục dược liệu có độc tính sử dụng làm thuốc tại Việt Nam 28/12/2012 ICON
14 10/2013/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 29/03/2013 ICON
15 40/2013/TT-BYT Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và thuốc từ dược liệu lần VI 18/11/2013 ICON

1 2  3  4  »Loading
Đang tải dữ liệu...