danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 4235109

phép thử

Danh sách các phép thử

STT Tên phép thử Được VILAS công nhận
1 Xác định hàm lượng kim loại nặng Cu bằng phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử
2 Xác định hàm lượng kim loại nặng Zn bằng phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử
3 Xác định hàm lượng kim loại nặng Sb bằng phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử
4 Xác định hàm lượng kim loại nặng Cd bằng phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử
5 Xác định hàm lượng kim loại nặng Hg bằng phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử
6 Xác định hàm lượng kim loại nặng As bằng phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử
7 Xác định hàm lượng kim loại nặng Pb bằng phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử
8 Định lượng Escherichia Coli Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
9 Định lượng tổng số nấm mốc, men Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
10 Định lượng tổng số vi khuẩn hiếu khí Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
11 Định lượng Clostridium perfringens Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
12 Định lượng Bacillus cereus Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
13 Định lượng Staphylococcus aureus Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
14 Phát hiện Salmonella
15 Định lượng coliform Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

1 2  3  4  5  »Loading
Đang tải dữ liệu...