danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 1332130

Thông báo chào giá cạnh tranh phụ kiện Agilent

Thông báo chào giá cạnh tranh phụ kiện Agilent

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu sửa chữa thiết bị phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào giá cạnh tranh phụ kiện Shimazdu

Thông báo chào giá cạnh tranh phụ kiện Shimazdu

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu sửa chữa thiết bị phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.


Thông báo chào giá cạnh tranh Nhiệt ẩm kế cơ

Thông báo chào giá cạnh tranh Nhiệt ẩm kế cơ

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu sửa chữa thiết bị phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ Cột

Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ Cột

Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ Cột...


Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ phục vụ cho công tác kiểm nghiệm

Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ phục vụ cho công tác kiểm nghiệm

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm dụng cụ phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ, chất chuẩn, dung dịch chuẩn, dung môi, hóa chất tháng

Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ, chất chuẩn, dung dịch chuẩn, dung môi, hóa chất tháng

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm dụng cụ, chất chuẩn, dung dịch chuẩn, dung môi, hóa chất tháng, phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.


Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa tủ cấy vô trùng

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa tủ cấy vô trùng

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm sửa chữa thiết bị phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo vv triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng  viên chức của Trung tâm năm 2021

Thông báo vv triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức của Trung tâm năm 2021

Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm năm 2021


Thông báo kết quả điểm thi  tuyển viên chức vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 được tổ chức ngày 16/11/2021.

Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 được tổ chức ngày 16/11/2021.

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 được tổ chức ngày 16/11/2021.

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa, bảo trì hệ thống nước RO

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa, bảo trì hệ thống nước RO

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu sửa chữa, bảo trì hệ thống nước RO phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.1 2  3  4  5  »Loading
Đang tải dữ liệu...