danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 2041405

Thông báo chào giá cạnh tranh chất chuẩn, hóa chất đột xuất năm 2023

Thông báo chào giá cạnh tranh chất chuẩn, hóa chất đột xuất năm 2023

Chào giá bằng tiền đồng Việt Nam. Hồ sơ chào giá + catalogue bỏ trong bao bì dán kín, ghi rõ nội dung chào giá ngoài bao bì, đóng dấu niêm phong (Có hạn dùng từng mặt hàng, thời gian giao hàng, hạn sử dụng phải hơn 2 năm kể từ ngày nhận hàng) trước Thứ Sáu ngày 09/6/2023

Thông báo chào giá sửa chữa Máy phá mẫu vi sóng Berghof

Thông báo chào giá sửa chữa Máy phá mẫu vi sóng Berghof

Báo giá gửi trước 16giờ 00, ngày 09/06/2023


Thông báo chào giá sửa chữa Máy khí Ni tơ Peak

Thông báo chào giá sửa chữa Máy khí Ni tơ Peak

Báo giá gửi trước 16giờ 00, ngày 09/06/2023

Thông báo chào giá sửa chữa Bếp cất đạm Thermo EM1000/CE

Thông báo chào giá sửa chữa Bếp cất đạm Thermo EM1000/CE

Báo giá gửi trước 16giờ 00, ngày 06/06/2023


Thông báo chào giá sửa chữa Máy Hydro PEAK

Thông báo chào giá sửa chữa Máy Hydro PEAK

Báo giá gửi trước 16giờ 00, ngày 31/05/2023

Thông báo chào giá sửa chữa Tủ sấy chân không EHRET

Thông báo chào giá sửa chữa Tủ sấy chân không EHRET

Báo giá gửi trước 16giờ 00, ngày 31/05/2023


Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ, chất chuẩn, hóa chất, môi trường tháng 5 năm 2023

Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ, chất chuẩn, hóa chất, môi trường tháng 5 năm 2023

Chào giá bằng tiền đồng Việt Nam. Hồ sơ chào giá + catalogue bỏ trong bao bì dán kín, ghi rõ nội dung chào giá ngoài bao bì, đóng dấu niêm phong (Có hạn dùng từng mặt hàng, thời gian giao hàng, hạn sử dụng phải hơn 2 năm kể từ ngày nhận hàng) trước 16g00 Thứ tư ngày 24/05/2023

Thông báo chào giá sửa chữa Máy FT-IR Nicolet iS5

Thông báo chào giá sửa chữa Máy FT-IR Nicolet iS5

Báo giá gửi trước 16giờ 00, ngày 20/05/2023


Thông báo chào giá sửa chữa Máy pH Mettler Seven compact

Thông báo chào giá sửa chữa Máy pH Mettler Seven compact

Báo giá gửi trước 16giờ 00, ngày 16/05/2023

Thông báo chào giá sửa chữa Bơm chân không Rocket

Thông báo chào giá sửa chữa Bơm chân không Rocket

Báo giá gửi trước 16giờ 00, ngày 16/05/20231 2  3  4  5  »Loading
Đang tải dữ liệu...