danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 1579870

Ngày cán bộ Đoànvà tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộĐoàn cơ sở năm 2018

24/06/2018

Ngày cán bộ Đoànvà tập huấn bồi dưỡngkỹ năng, nghiệp vụ

cho đội ngũ cán bộĐoàn cơ sở năm 2018

 

Trong ba ngày 15, 16, 17 tháng 6 năm 2018 Ban Thường vụ Đoàn Ban quản lý An toàn thực phẩm đã tham gia Ngày cán bộ Đoànvà tập huấn bồi dưỡngkỹ năng, nghiệp vụcho đội ngũ cán bộĐoàn cơ sở năm 2018. Đồng chí Phạm Hữu Túc – UVBTV, Bí thư Chi đoàn Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tham gia ngày hội. Với nhiều nội dung thiết thực cho cán bộ Đoàn như: Trang bị kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng và nâng cao khả năng tổ chức chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn; Triển khai các công trình, chương trình trọng tâm Đại hội Đoàn Khối lần III, nhiệm kỳ 2017 - 2022, các nội dung trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng cuối năm 2018.

 

Ngày cán bộ đoàn tại hội trường Sở Tài Chính

 

Bên cạnh đó các bạn cán bộ Đoàn còn được tham gia hành trình Tuổi trẻ Đoàn Khối vì biên giới, biển, đảo quê hương năm 2018 tại Lữ đoàn Tàu Pháo - Tên lửa 167 - Vùng 2 Hải quân. Nghe thông tin về tình hình biển đảo, đặc thù nhiệm vụ của Lữ đoàn Tàu Phá- Tên lửa 167. Giao lưu thể thao, văn nghệ với các chiến sĩ Lữ đoàn Tàu Pháo - Tên lửa 167.

 

Nghe thông tin về tình hình biển đảo,

 đặc thù nhiệm vụ của Lữ đoàn Tàu Pháo - Tên lửa 167

 

Giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ Lữ đoàn Tàu Pháo - Tên lửa 167

 

Chương trình đã mang lại cho Cán bộ đoàn chúng tôi nhiều kiến thức, kỹ năng trong công tác tổ chức và xây dựng Đoàn. Bồi đắp cho cán bộ đoàn viên thanh niên tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm về xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.                                                                                                        

                                                                                             Phạm Hữu Túc – Bí thư Chi đoàn

.