danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 3894223

Thông báo QĐ chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm và QĐ công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 năm 2021

17/01/2022

 

Tập tin đính kèm:

Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Danh mục phép thử được công nhận mở rộng

.