danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 4235111

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2014

18/03/2015

                                                  

                   SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM                                 Độc Lập –Tự Do –Hạnh Phúc

                  53 – 55 Lê Thị Riêng, Quận 1                                                                                                 

                ĐT: 38395702 – Fax: 39250847                                                                                  

                                         œ

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

NĂM 2014

 

1.    Thực hiện nhiệm vụ chính trị:

-         Hoàn thành và vượt mức kế hoạch thực hiện mẫu trong năm:

                                             Mẫu lấy: 600 mẫu

                                             Mẫu gửi: 1200 mẫu

-         Hoàn thành kế hoạch tài chánh.

2.    Nâng cao năng lực chuyên môn:

-         Tham gia thử nghiệm thành thạo: không có số lạc.

-         Không có khiếu nại của khách hàng về kết quả kiểm nghiệm sai.

-         Hoàn thiện và nâng cấp phần mềm quản lý cho phù hợp với hoạt động thực tế.

-         Triển khai đề tài trên thiết bị GC/MS và LC/MS/MS đặc biệt chú trọng lĩnh vực dược liệu và thực phẩm chức năng

3.    Hoạt động chăm sóc khách hàng:

-         Thời gian trả mẫu:

Không quá 30 ngày làm việc đối với mẫu lấy và mẫu gửi thông thường.

Không quá 60 ngày làm việc đối với mẫu có gửi nhà thầu phụ hoặc có vấn đề về chất lượng.

Trả phiếu kiểm nghiệm đúng hẹn theo hợp đồng

-         Thái độ giao tiếp: vui vẻ, nhiệt tình hướng dẫn, thỏa mãn nhu cầu chính đáng của khách hàng.

-         Hoàn thiện trang web kiemnghiemhcm.gov.vn

                 

                                                                               Ngày 01 tháng 01 năm 2014

                                                                                              GIÁM ĐỐC

                                                                                                 (Đã ký)

                                                                                                  DSCKI. NGÔ THỊ LƯ

.