danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 4234697

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005

27/04/2016

Thông báo Quyết định số 361.2015/QĐ-VPCNCL ngày 25/09/2015 của Văn phòng công nhận chất lượng về việc công nhận phòng thí nghiệm.

 

Tập tin đính kèm

.