danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 4235140

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2015

18/03/2015

                                                  

                   SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM                                  Độc Lập –Tự Do –Hạnh Phúc

                  53 – 55 Lê Thị Riêng, Quận 1                                                                                                 

                ĐT: 38395702 – Fax: 39250847                                                                                  

                                         œ

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

NĂM 2015

 

1.    Thực hiện nhiệm vụ chính trị:

-         Hoàn thành thực hiện vượt mức kế hoạch mẫu trong năm:

                                             Mẫu lấy: 600 mẫu

                                             Mẫu gửi: 1200 mẫu

-         Hoàn thành kế hoạch tài chánh.

2.    Nâng cao năng lực chuyên môn:

-         Tham gia thử nghiệm thành thạo trong nước và ngoài nước: không có số lạc.

-         Không có khiếu nại của khách hàng về kết quả kiểm nghiệm sai.

-         Triển khai đề tài trên thiết bị GC/MS và LC/MS/MS đặc biệt chú trọng lĩnh vực dược liệu và thực phẩm chức năng

-         Đăng ký là đơn vị được chỉ định thực hiện chức năng Nhà nước về an toàn Thực phẩm nhập khẩu

-         Duy trì hệ thống ISO/IEC 17025 : 2005, triển khai GLP và phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 2

3.    Hoạt động chăm sóc khách hàng:

-         Thời gian trả mẫu:

Không quá 30 ngày làm việc đối với mẫu lấy và mẫu gửi thông thường.

Không quá 60 ngày làm việc đối với mẫu có gửi nhà thầu phụ hoặc có vấn đề về chất lượng.

Trả phiếu kiểm nghiệm đúng hẹn theo hợp đồng

-         Thái độ giao tiếp: vui vẻ, nhiệt tình, chuyên nghiệp, thỏa mãn các yêu cầu chính đáng của khách hàng.

-         Hoàn thiện trang web kiemnghiemhcm.gov.vn

                 

                                                                               Ngày 01 tháng 01 năm 2015

                                                                                             GIÁM ĐỐC

                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                 DSCKI. NGÔ THỊ LƯ 

.