danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 3846089

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2013

20/02/2013

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

NĂM 2013

 

1.      Thực hiện nhiệm vụ chính trị:

-         Hoàn thành và vượt mức kế hoạch thực hiện mẫu trong năm: 1700 mẫu trong đó bao gồm có mẫu lấy và mẫu gửi.

-         Hoàn thành kế hoạch tài chánh.

2.      Nâng cao năng lực chuyên môn:

-         Tham gia thử nghiệm thành thạo: không có số lạc.

-         Không có khiếu nại của khách hàng về kết quả kiểm nghiệm sai.

-         Hoàn thiện và nâng cấp phần mềm quản lý cho phù hợp với hoạt động thực tế.

-         Triển khai thêm các chỉ tiêu trên thiết bị GC/MS và LC/MS/MS đặc biệt chú trọng lĩnh vực thực phẩm.

3.      Hoạt động chăm sóc khách hàng:

-         Thời gian trả mẫu:

Không quá 30 ngày làm việc đối với mẫu lấy và mẫu gửi

Không quá 60 ngày làm việc đối với mẫu có gửi nhà thầu phụ

Trả phiếu kiểm nghiệm đúng hẹn theo hợp đồng

-         Thái độ giao tiếp: vui vẻ, nhiệt tình hướng dẫn, thỏa mãn nhu cầu chính đáng của khách hàng.

-         Xây dựng và hoàn thiện trang web kiemnghiemhcm.gov.vn ; trungtamkiemnghiem.gov.vn

                 

                                                                                     Ngày 30 tháng 01 năm 2013

                                                                                                      GIÁM ĐỐC

 

 

 

                                                                                                DSCKI. NGÔ THỊ LƯ

Nguyễn Thị Huỳnh Trang