danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 4234659

Thông báo QĐ chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm và QĐ công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 năm 2021

Thông báo QĐ chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm và QĐ công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 năm 2021

Thông báo Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 năm 2021

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM-2020

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM-2020

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm


Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm  đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005


DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO CHUẨN GLP

DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO CHUẨN GLP

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm hoàn toàn cam kết với các nguyên tắc Đảm bảo chất lượng của ISO/IEC 17025:2005 và Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP).

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005


Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG  NĂM 2015

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2015

Thực hiện nhiệm vụ chính trị: - Hoàn thành thực hiện vượt mức kế hoạch mẫu trong năm: Mẫu lấy: 600 mẫu Mẫu gửi: 1200 mẫu - Hoàn thành kế hoạch tài chánh.


MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG  NĂM 2014

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2014

Thực hiện nhiệm vụ chính trị: - Hoàn thành và vượt mức kế hoạch thực hiện mẫu trong năm: Mẫu lấy: 600 mẫu Mẫu gửi: 1200 mẫu - Hoàn thành kế hoạch tài chánh.

Công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005

Công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005

TTKN Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm được Văn phòng công nhận chất lượng công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 với danh mục các phép thử kèm theo Quyết định này1 2  »Loading
Đang tải dữ liệu...