danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 1302727

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM-2020

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM-2020

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm  đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017


Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005

DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO CHUẨN GLP

DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO CHUẨN GLP

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm hoàn toàn cam kết với các nguyên tắc Đảm bảo chất lượng của ISO/IEC 17025:2005 và Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP).


Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Thông báo Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005


MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG  NĂM 2015

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2015

Thực hiện nhiệm vụ chính trị: - Hoàn thành thực hiện vượt mức kế hoạch mẫu trong năm: Mẫu lấy: 600 mẫu Mẫu gửi: 1200 mẫu - Hoàn thành kế hoạch tài chánh.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG  NĂM 2014

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2014

Thực hiện nhiệm vụ chính trị: - Hoàn thành và vượt mức kế hoạch thực hiện mẫu trong năm: Mẫu lấy: 600 mẫu Mẫu gửi: 1200 mẫu - Hoàn thành kế hoạch tài chánh.


Công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005

Công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005

TTKN Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm được Văn phòng công nhận chất lượng công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 với danh mục các phép thử kèm theo Quyết định này

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG  NĂM 2013

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2013

2.Nâng cao năng lực chuyên môn: - Tham gia thử nghiệm thành thạo: không có số lạc. - Không có khiếu nại của khách hàng về kết quả kiểm nghiệm sai.Loading
Đang tải dữ liệu...