danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 1226414

THÔNG BÁO ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

THÔNG BÁO ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

NỘI DUNG ÔN TẬP CỦA THI TUYỂN VIÊN CHỨC (Kèm theo Thông báo tuyển dụng ngày 25/05/2021 của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TP. Hồ Chí Minh). THI VÒNG 1 ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

* Chức danh : 1. Kiểm nghiệm viên : 12 vị trí  Chuyên ngành Dược: 06 vị trí ....


Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức của trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức của trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức của trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

Danh sách dự kiến đề nghị công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

Danh sách dự kiến đề nghị công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

Danh sách dự kiến đề nghị công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 của trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2019

* Chức danh : 1. Thủ kho hóa chất – Dụng cụ, Kho lưu mẫu :(01 vị trí) Tốt nghiệp trung học trở lên chuyên ngành Dược; 2. Nhân viên phục vụ phòng thí nghiện: (01 vị trí)

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2019

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2019

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2019


Thông báo tuyển dụng lao động năm 2019

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2019

* Chức danh : 1. Nhân viên kỹ thuật điện: (01 vị trí) Yêu cầu: - Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện công nghiệp. - Ngoại ngữ Anh văn bằng A trở lên, vi tính bằng A, hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh, có kinh nghiệm làm việc. Mô tả công việc: đính kèm. 2. Lái xe cơ quan:(01 vị trí) Tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên, Giấy phép lái xe hạng D. * Hồ sơ dự tuyển gồm có:

Thông báo tuyển dụng năm viên chức và lao động2019

Thông báo tuyển dụng năm viên chức và lao động2019

* Chức danh : 1. Kiểm nghiệm viên : (09 vị trí) 2. Nhân viên kỹ thuật: (01 vị trí) 3. Lái xe cơ quan: (01 vị trí)


Thông báo tuyển dụng năm 2019

Thông báo tuyển dụng năm 2019

1.Lái xe cơ quan: (01 người) - Không quá 40 tuổi, Tốt nghiệp Phổ thông trung học chính quy trở lên -Giấy phép lái xe hạng D, ưu tiên có trình độ về công nghệ thông tin

Thông báo tuyển dụng năm 2016

Thông báo tuyển dụng năm 2016

* Chức danh : Kiểm nghiệm viên (03 người) - Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Dược, Hóa phân tích, Sinh học, Thực phẩm.1 2  3  »Loading
Đang tải dữ liệu...