danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 1906343

Danh sách tập hợp điểm và dự kiến đề nghị công nhận kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022

Danh sách tập hợp điểm và dự kiến đề nghị công nhận kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022

Danh sách tập hợp điểm xét tuyển vòng 2 và danh sách dự kiến đề nghị công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022.

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022.

- Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022. - Danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022. - Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức bổ sung năm 2022. - Nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022.


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỔ SUNG NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỔ SUNG NĂM 2022

* Chức danh : Kiểm nghiệm viên: (02 vị trí) - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Dược, Hóa, Công nghệ thực phẩm, Sinh;

DS tập hợp điểm xét tuyển vòng 2 và DS dự kiến đề nghị công nhận kết quả - 2022

DS tập hợp điểm xét tuyển vòng 2 và DS dự kiến đề nghị công nhận kết quả - 2022

Danh sách tập hợp điểm xét tuyển vòng 2 và danh sách dự kiến đề nghị công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022


Thông báo tuyển dụng lao động năm 2022-Thủ kho và Kiểm nghiệm viên

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2022-Thủ kho và Kiểm nghiệm viên

1.Thủ kho lưu mẫu, kho hóa chất-dụng cụ: (01 vị trí) Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Dược trở lên; ... 2.Kiểm nghiệm viên: (02 vị trí) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Dược, Hóa, Công nghệ thực phẩm, Vi sinh; ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Kế toán viên: (01 vị trí) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán; Chứng chỉ Ngoại ngữ: Trình độ B trở lên hoặc Bậc 2 trở lên theo Quy định của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


Thông báo về việc tuyển dụng tài xế tại Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm

Thông báo về việc tuyển dụng tài xế tại Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm

Trung tâm thông báo đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm và người có quan tâm đến việc tuyển dụng nhân sự làm công tác tài xế được biết, cụ thể...

Thông báo kết quả điểm thi  tuyển viên chức vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 được tổ chức ngày 16/11/2021.

Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 được tổ chức ngày 16/11/2021.

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 được tổ chức ngày 16/11/2021.


Thông báo triệu tập thi tuyển vòng 1

Thông báo triệu tập thi tuyển vòng 1

Thông báo triệu tập thi tuyển vòng 1

Thông báo Danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký và đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2021

Thông báo Danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký và đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2021

Thông báo Danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển viên chức năm 2021; Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2021;1 2  3  4  »Loading
Đang tải dữ liệu...