danh mục

video clip



Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 3406288

Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức 2023 - 30/11/2023

Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức 2023 - 30/11/2023

Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức của TTKN 2023.


Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 - 11/09/2023

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 - 11/09/2023

Chức danh: 1. Kiểm nghiệm viên 2. Nhân viên nghiệp vụ 3. Thủ kho lưu mẫu, kho hóa chất- dụng cụ


Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 - 22/08/2023

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 - 22/08/2023

Chức danh: 1. Kiểm nghiệm viên 2. Nhân viên nghiệp vụ 3. Thủ kho lưu mẫu, kho hóa chất- dụng cụ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2023 (CNTT)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2023 (CNTT)

* Chức danh : Công nghệ thông tin: (01 vị trí) Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên;


Thông báo công nhận kết quả xét tuyến viên chức của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm đợt 2 năm 2022

Thông báo công nhận kết quả xét tuyến viên chức của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm đợt 2 năm 2022

- 08-TB-TTKN-25042023-công nhận kết quả xét tuyến viên chức - 161-QĐ-BQLATTP-24042023-công nhận kết quả tuyển dụng viên chức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2023

* Chức danh : Chuyên viên Công nghệ thông tin: (01 vị trí) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin;


Danh sách tập hợp điểm và dự kiến đề nghị công nhận kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022

Danh sách tập hợp điểm và dự kiến đề nghị công nhận kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022

Danh sách tập hợp điểm xét tuyển vòng 2 và danh sách dự kiến đề nghị công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022.

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022.

- Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022. - Danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022. - Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức bổ sung năm 2022. - Nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022.



1 2  3  4  »



Loading
Đang tải dữ liệu...