danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 1579792

Thông báo về việc tuyển dụng tài xế tại Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm

Thông báo về việc tuyển dụng tài xế tại Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm

Trung tâm thông báo đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm và người có quan tâm đến việc tuyển dụng nhân sự làm công tác tài xế được biết, cụ thể...

Thông báo kết quả điểm thi  tuyển viên chức vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 được tổ chức ngày 16/11/2021.

Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 được tổ chức ngày 16/11/2021.

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 được tổ chức ngày 16/11/2021.


Thông báo triệu tập thi tuyển vòng 1

Thông báo triệu tập thi tuyển vòng 1

Thông báo triệu tập thi tuyển vòng 1

Thông báo Danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký và đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2021

Thông báo Danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký và đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2021

Thông báo Danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển viên chức năm 2021; Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2021;


THÔNG BÁO ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

THÔNG BÁO ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

NỘI DUNG ÔN TẬP CỦA THI TUYỂN VIÊN CHỨC (Kèm theo Thông báo tuyển dụng ngày 25/05/2021 của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TP. Hồ Chí Minh). THI VÒNG 1 ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

* Chức danh : 1. Kiểm nghiệm viên : 12 vị trí  Chuyên ngành Dược: 06 vị trí ....


Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức của trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức của trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức của trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

Danh sách dự kiến đề nghị công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

Danh sách dự kiến đề nghị công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

Danh sách dự kiến đề nghị công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 của trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2019

* Chức danh : 1. Thủ kho hóa chất – Dụng cụ, Kho lưu mẫu :(01 vị trí) Tốt nghiệp trung học trở lên chuyên ngành Dược; 2. Nhân viên phục vụ phòng thí nghiện: (01 vị trí)

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2019

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2019

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 20191 2  3  »Loading
Đang tải dữ liệu...