danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 4234747

Đình chỉ lưu hành thuốc Viên nén Cocilone

Đình chỉ lưu hành thuốc Viên nén Cocilone

Cục quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành thuốc Viên nén Cocilone (Colchicine Tablets BP 1mg), Số lô: BT0415046,

Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc mặt hàng thuốc Viên nén bao phim Ampodox-200

Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc mặt hàng thuốc Viên nén bao phim Ampodox-200

Cục quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc mặt hàng thuốc Viên nén bao phim Ampodox-200


Đình chỉ lưu hành thuốc Bột pha hỗn dịch uống Philtadol

Đình chỉ lưu hành thuốc Bột pha hỗn dịch uống Philtadol

Cục quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành thuốc Bột pha hỗn dịch uống Philtadol (Cefpodoxim 100 mg), Số lô: 15002,

Đình chỉ lưu hành thuốc Bột pha hỗn dịch uống Ceferaxim 125

Đình chỉ lưu hành thuốc Bột pha hỗn dịch uống Ceferaxim 125

Cục quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành thuốc Bột pha hỗn dịch uống Ceferaxim 125 (Cefuroxime 125 mg), Số lô: 173316001,


Đình chỉ lưu hành toàn quốc thuốc viên nén bao phim Rom-150

Đình chỉ lưu hành toàn quốc thuốc viên nén bao phim Rom-150

Cục quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành toàn quốc thuốc viên nén bao phim Rom-150 tablets, số lô: ZET1709,

Đình chỉ lưu hành thuốc Viên nhai dạng gel mềm EZEEGAS

Đình chỉ lưu hành thuốc Viên nhai dạng gel mềm EZEEGAS

Cục quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành thuốc Viên nhai dạng gel mềm EZEEGAS (Simethicone 120 mg), Số lô: EZ026501,


Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô thuốc Gerflurfen và thuốc Genotin

Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô thuốc Gerflurfen và thuốc Genotin

Cục quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô thuốc Gerflurfen, SĐK: VN-19026-15 và thuốc Genotin, SĐK: VN-19027-15

Đình chỉ lưu hành thuốc Viên nang Celenobe – 200

Đình chỉ lưu hành thuốc Viên nang Celenobe – 200

Cục quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành thuốc Viên nang Celenobe – 200 (Celecoxib 200 mg), Số lô: CE217, NSX: 09/2015, HD: 08/2017,


Đình chỉ lưu hành thuốc Viên nén bao phim Doxicef – 100

Đình chỉ lưu hành thuốc Viên nén bao phim Doxicef – 100

Cục quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành thuốc Viên nén bao phim Doxicef – 100 (Cefpodoxime Proxetil Tablets USP 100 mg), Số lô: BE02,

Đình chỉ lưu hành toàn quốc Vắc xin ngừa dại Lyssavac N

Đình chỉ lưu hành toàn quốc Vắc xin ngừa dại Lyssavac N

Cục quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành toàn quốc Vắc xin ngừa dại Lyssavac N (Lô: RO 107 HD: 04/2017; Lô RO 114, HD: 06/2017; Lô: RO 117, HD: 06/2017)1 2  3  4  5  »Loading
Đang tải dữ liệu...