danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 1579822

Thông báo chào hàng cạnh tranh sửa chữa thiết bị Máy pH Horiba và Máy HPLC Agilent 1260 II

Thông báo chào hàng cạnh tranh sửa chữa thiết bị Máy pH Horiba và Máy HPLC Agilent 1260 II

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm sửa chữa thiết bị phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào hàng cạnh tranh dụng cụ, chất chuẩn, dung dịch chuẩn, dung môi, hóa chất tháng 6/2022

Thông báo chào hàng cạnh tranh dụng cụ, chất chuẩn, dung dịch chuẩn, dung môi, hóa chất tháng 6/2022

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm dụng cụ, chất chuẩn, dung dịch chuẩn, dung môi, hóa chất tháng, phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.


Thông báo chào hàng cạnh tranh Nắp đậy bottle head assembly cho  LC agilent 1260 II

Thông báo chào hàng cạnh tranh Nắp đậy bottle head assembly cho LC agilent 1260 II

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm sửa chữa thiết bị phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào hàng cạnh tranh sửa chữa Lò vi sóng

Thông báo chào hàng cạnh tranh sửa chữa Lò vi sóng

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu sửa chữa thiết bị phục vụ cho công tác kiểm nghiệm. Yêu cầu: Dụng cụ yêu cầu đúng thông số , code...


Thông báo chào hàng cạnh tranh sửa chữa Màn hình Touchscreen máy GC Perkin Elmer Clarus 500 và 	Bộ lọc khí

Thông báo chào hàng cạnh tranh sửa chữa Màn hình Touchscreen máy GC Perkin Elmer Clarus 500 và Bộ lọc khí

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu sửa chữa thiết bị phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào hàng cạnh tranh Dung môi phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào hàng cạnh tranh Dung môi phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

đang cập nhậtTrung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm Dung môi phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.


Thông báo chào hàng cạnh tranh Dụng cụ phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào hàng cạnh tranh Dụng cụ phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm Dụng cụ phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào hàng cạnh tranh chất đối chiếu phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào hàng cạnh tranh chất đối chiếu phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm chất đối chiếu phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.


Thông báo chào hàng cạnh tranh sửa chữa Loop Capillaries cho LC agilent 1260

Thông báo chào hàng cạnh tranh sửa chữa Loop Capillaries cho LC agilent 1260

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu sửa chữa thiết bị phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào hàng cạnh tranh sửa chữa Hệ thống phòng sạch

Thông báo chào hàng cạnh tranh sửa chữa Hệ thống phòng sạch

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu sửa chữa Hệ thống phòng sạch.1 2  3  4  5  »Loading
Đang tải dữ liệu...