danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 1226420

Thông báo Xin bảng giá hóa chất, dung môi, dụng cụ, chất đối chiếu để xây dựng giá dự toán năm 2021

Thông báo Xin bảng giá hóa chất, dung môi, dụng cụ, chất đối chiếu để xây dựng giá dự toán năm 2021

Xin bảng giá các hàng hóa phục vụ công tác kiểm nghiệm (hóa chất, dung môi, dụng cụ, chất đối chiếu) để có cơ sở xây dựng giá dự toán năm 2021 ...

Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ phục vụ cho công tác kiểm nghiệm

Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ phục vụ cho công tác kiểm nghiệm

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm dụng cụ phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.


Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ, chất chuẩn, dung dịch chuẩn, dung môi, hóa chất tháng, phục vụ cho công tác kiểm

Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ, chất chuẩn, dung dịch chuẩn, dung môi, hóa chất tháng, phục vụ cho công tác kiểm

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm dụng cụ, chất chuẩn, dung dịch chuẩn, dung môi, hóa chất tháng, phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa, bảo trì hệ thống nước RO

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa, bảo trì hệ thống nước RO

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu sửa chữa, bảo trì hệ thống nước RO phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.


Thông báo chào giá cạnh tranh Máy Chiếu

Thông báo chào giá cạnh tranh Máy Chiếu

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua Máy Chiếu Yêu cầu: Đúng kích thước và yêu cầu về lắp đặt. Hình thức: Chào giá cạnh tranh.

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa Máy pH Horiba F51

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa Máy pH Horiba F51

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu sửa chữa thiết bị, phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.


Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa Máy Năng suất quay cực

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa Máy Năng suất quay cực

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu sửa chữa thiết bị, phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào giá cạnh tranh Máy Chiếu

Thông báo chào giá cạnh tranh Máy Chiếu

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua Máy Chiếu Yêu cầu: Đúng kích thước và yêu cầu về lắp đặt. Hình thức: Chào giá cạnh tranh.


Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ đột xuất phục vụ cho công tác kiểm nghiệm

Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ đột xuất phục vụ cho công tác kiểm nghiệm

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm dụng cụ đột xuất, phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào giá cạnh tranh Lò nung

Thông báo chào giá cạnh tranh Lò nung

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua LÒ NUNG phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.1 2  3  4  5  »Loading
Đang tải dữ liệu...