danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 1119982

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa MÁY PHÁ MẪU VI SÓNG 000185 hiệu Berghof/Germany

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa MÁY PHÁ MẪU VI SÓNG 000185 hiệu Berghof/Germany

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu sửa chữa MÁY PHÁ MẪU VI SÓNG 000185 hiệu Berghof/Germany để phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa, bảo trì hệ thống nước RO

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa, bảo trì hệ thống nước RO

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu sửa chữa, bảo trì hệ thống nước RO phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.


Về học bổng chính phủ Úc

Về học bổng chính phủ Úc

Về học bổng chính phủ Úc

Về việc tiếp nhận Hồ sơ năng lực

Về việc tiếp nhận Hồ sơ năng lực

Về việc tiếp nhận Hồ sơ năng lực


Thông báo chào giá cạnh tranh phụ kiện thay thế phục vụ cho công tác kiểm nghiệm

Thông báo chào giá cạnh tranh phụ kiện thay thế phục vụ cho công tác kiểm nghiệm

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua phụ kiện thay thế phục vụ cho công tác kiểm nghiệm. Yêu cầu: Đúng hãng, đúng mã code

Thông báo chào giá cạnh tranh Cột sắc ký

Thông báo chào giá cạnh tranh Cột sắc ký

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua Cột sắc ký phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.


Thông báo chào giá cạnh tranh phụ kiện cho máy sinh khí Hydro

Thông báo chào giá cạnh tranh phụ kiện cho máy sinh khí Hydro

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua phụ kiện cho máy sinh khí Hydro phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào giá cạnh tranh Cột sắc ký

Thông báo chào giá cạnh tranh Cột sắc ký

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua Cột sắc ký phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.


Thông báo chào giá cạnh tranh PHỤ KIỆN MÁY AAS SHIMADZU phục vụ cho công tác kiểm nghiệm

Thông báo chào giá cạnh tranh PHỤ KIỆN MÁY AAS SHIMADZU phục vụ cho công tác kiểm nghiệm

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua PHỤ KIỆN MÁY AAS SHIMADZU phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào giá cạnh tranh phụ kiện cho máy bơm chân không Adwards, máy sinh khí Nitơ peak Scientific NM30LA, máy sin

Thông báo chào giá cạnh tranh phụ kiện cho máy bơm chân không Adwards, máy sinh khí Nitơ peak Scientific NM30LA, máy sin

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua phụ kiện cho máy bơm chân không Adwards, máy sinh khí Nitơ peak Scientific NM30LA, máy sinh khí Nitơ Paker1 2  3  4  5  »Loading
Đang tải dữ liệu...