danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 1302754

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa, bảo trì hệ thống nước RO

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa, bảo trì hệ thống nước RO

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu sửa chữa, bảo trì hệ thống nước RO phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa Máy xay dược liệu, Tủ ấm ESCO

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa Máy xay dược liệu, Tủ ấm ESCO

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm sửa chữa thiết bị phục vụ cho công tác kiểm nghiệm. - Máy xay dược liệu - Tủ ấm ESCO


Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa Máy ly tâm lạnh Mkro 220k

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa Máy ly tâm lạnh Mkro 220k

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm sửa chữa thiết bị phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.... Máy ly tâm lạnh Mkro 220k

Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm dụng cụ phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.


Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ, chất chuẩn, dung dịch chuẩn, dung môi, hóa chất tháng, phục vụ cho công tác kiểm

Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ, chất chuẩn, dung dịch chuẩn, dung môi, hóa chất tháng, phục vụ cho công tác kiểm

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm dụng cụ, chất chuẩn, dung dịch chuẩn, dung môi, hóa chất tháng, phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa thiết bị

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa thiết bị

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm sửa chữa thiết bị phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.


Thông báo chào giá cạnh tranh linh kiện sửa chữa thiết bị

Thông báo chào giá cạnh tranh linh kiện sửa chữa thiết bị

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm sửa chữa thiết bị phục vụ cho công tác kiểm nghiệm. Yêu cầu: Dụng cụ yêu cầu đúng hãng, code Hình thức mua sắm: Chào giá cạnh tranh.

Thông báo chào giá cạnh tranh linh kiện sửa chữa thiết bị

Thông báo chào giá cạnh tranh linh kiện sửa chữa thiết bị

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm linh kiện sửa chữa thiết bị phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.


Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ, chất chuẩn, dung dịch chuẩn, dung môi, hóa chất tháng

Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ, chất chuẩn, dung dịch chuẩn, dung môi, hóa chất tháng

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm dụng cụ, chất chuẩn, dung dịch chuẩn, dung môi, hóa chất tháng, phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.

Thông báo Xin bảng giá hóa chất, dung môi, dụng cụ, chất đối chiếu để xây dựng giá dự toán năm 2021

Thông báo Xin bảng giá hóa chất, dung môi, dụng cụ, chất đối chiếu để xây dựng giá dự toán năm 2021

Xin bảng giá các hàng hóa phục vụ công tác kiểm nghiệm (hóa chất, dung môi, dụng cụ, chất đối chiếu) để có cơ sở xây dựng giá dự toán năm 2021 ...1 2  3  4  5  »Loading
Đang tải dữ liệu...