danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 2395107

Thông báo chào giá linh kiện sửa chữa thiết bị - 20/09/2023

Thông báo chào giá linh kiện sửa chữa thiết bị - 20/09/2023

Máy LC Thermo Ultimate 3000 Đèn Tungsten Đèn Deuterium

Thông báo chào hàng cạnh tranh - 19/09/2023

Thông báo chào hàng cạnh tranh - 19/09/2023

Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm có nhu cầu mua sắm hóa chất, dụng cụ, chất chuẩn, môi trường tháng 09 năm 2023 phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.


Thông báo chào hàng cạnh tranh - 19/09/2023

Thông báo chào hàng cạnh tranh - 19/09/2023

Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm có nhu cầu mua sắm hóa chất đột xuất phục vụ công tác kiểm nghiệm.

Thông báo chào giá sửa chữa linh kiện thiết bị - 19/09/2023

Thông báo chào giá sửa chữa linh kiện thiết bị - 19/09/2023

Máy HPLC Thermo 3000: - Rotor seal for injection valve


Thông báo về việc mua hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ kiểm nghiệm - 18/09/2023

Thông báo về việc mua hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ kiểm nghiệm - 18/09/2023

Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh hiện có kế hoạch mua sắm các hóa chất, dung môi, dụng cụ, chất chuẩn, vật tư tiêu hao phục vụ kiểm nghiệm của Trung tâm.

Thông báo bán thanh lý tài sản - 15/09/2023

Thông báo bán thanh lý tài sản - 15/09/2023

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thông báo bán thanh lý tài sản theo danh mục đính kèm.


Thông báo chào hàng cạnh tranh - 07/09/2023

Thông báo chào hàng cạnh tranh - 07/09/2023

Amino Tadalafil,Desmethyl carbodenafil,N-Desmethyl tadalafil,Sulfoaildenafil


Thông báo chào hàng cạnh tranh - 29/08/2023

Thông báo chào hàng cạnh tranh - 29/08/2023

Mua sắm hóa chất phục vụ kiểm nghiệm1 2  3  4  5  »Loading
Đang tải dữ liệu...