danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 4235217

Thông báo chào hàng cạnh tranh - 25/07/2024

Thông báo chào hàng cạnh tranh - 25/07/2024

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm chất chuẩn, hóa chất đột xuất phục vụ cho công tác kiểm nghiệm. (DT số 103T-106T-44MP-45MP-20TP)

Thông báo chào giá sửa chữa thiết bị - 24/07/2024

Thông báo chào giá sửa chữa thiết bị - 24/07/2024

Trung tâm Kiểm Nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm có nhu cầu sửa chữa Thiết bị phục vụ cho công tác kiểm nghiệm


Thông báo chào hàng cạnh tranh - 22/07/2024

Thông báo chào hàng cạnh tranh - 22/07/2024

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm chất chuẩn, hóa chất đột xuất phục vụ cho công tác kiểm nghiệm. (DT 105T)


Thông báo chào hàng cạnh tranh - 18/07/2024

Thông báo chào hàng cạnh tranh - 18/07/2024

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm chất chuẩn, hóa chất đột xuất phục vụ cho công tác kiểm nghiệm. (DT số 104T-41MP)


Thông báo chào hàng cạnh tranh - 15/07/2024

Thông báo chào hàng cạnh tranh - 15/07/2024

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm chất chuẩn, hóa chất đột xuất phục vụ cho công tác kiểm nghiệm. (DT số 39MP-40MP-101T-102T)

Thông báo chào hàng cạnh tranh - 15/07/2024

Thông báo chào hàng cạnh tranh - 15/07/2024

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm dụng cụ, chất chuẩn, hóa chất, mội trường tháng 07 năm 2024 phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.


Thông báo chào hàng cạnh tranh - 09/07/2024

Thông báo chào hàng cạnh tranh - 09/07/2024

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm chất chuẩn, hóa chất đột xuất phục vụ cho công tác kiểm nghiệm. (DT số 99T)

Thông báo chào hàng cạnh tranh - 05/07/2024

Thông báo chào hàng cạnh tranh - 05/07/2024

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm chất chuẩn, hóa chất đột xuất phục vụ cho công tác kiểm nghiệm. (DT số 98T)1 2  3  4  5  »Loading
Đang tải dữ liệu...