danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 1649056

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa Máy khuấy từ gia nhiệt Rotamag C10

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa Máy khuấy từ gia nhiệt Rotamag C10

Hồ sơ chào giá + catalogue bỏ trong bao bì dán kín, đóng dấu niêm phong và gửi trước 16giờ00, ngày 05/12/2022

Thông báo chào giá cạnh tranh chất chuẩn tháng 11 năm 2022

Thông báo chào giá cạnh tranh chất chuẩn tháng 11 năm 2022

Chào giá bằng tiền đồng Việt Nam. Hồ sơ chào giá + catalogue bỏ trong bao bì dán kín, ghi rõ nội dung chào giá ngoài bao bì, đóng dấu niêm phong (Có hạn dùng từng mặt hàng, thời gian giao hàng, hạn sử dụng phải hơn 2 năm kể từ ngày nhận hàng) trước 16g00 Thứ Sáu ngày 02/12/2022


Thông báo chào giá cạnh tranh Cổng nhiệt độ máy pH Mettler toledo S220

Thông báo chào giá cạnh tranh Cổng nhiệt độ máy pH Mettler toledo S220

Hồ sơ chào giá + catalogue bỏ trong bao bì dán kín, đóng dấu niêm phong và gửi trước 16giờ00, ngày 30/11/2022

Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm năm 2022

Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm năm 2022

Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm


Thông báo xin báo giá Phần mềm quản lý Trung tâm

Thông báo xin báo giá Phần mềm quản lý Trung tâm

Hồ sơ chào giá + catalogue bỏ trong bao bì dán kín, đóng dấu niêm phong và gửi trước 16 giờ, ngày 30/11/2022

Thông báo xin báo giá Máy sắc ký ION ( IC)

Thông báo xin báo giá Máy sắc ký ION ( IC)

Hồ sơ chào giá + catalogue bỏ trong bao bì dán kín, đóng dấu niêm phong và gửi trước 16 giờ 00, ngày 30/11/2022


Thông báo chào giá cạnh tranh Dụng cụ, hóa chất, dung môi, môi trường, dung dịch chuẩn tháng 11

Thông báo chào giá cạnh tranh Dụng cụ, hóa chất, dung môi, môi trường, dung dịch chuẩn tháng 11

Chào giá bằng tiền đồng Việt Nam. Hồ sơ chào giá + catalogue bỏ trong bao bì dán kín, ghi rõ nội dung chào giá ngoài bao bì, đóng dấu niêm phong (Có hạn dùng từng mặt hàng, thời gian giao hàng, hạn sử dụng của chất chuẩn, dung môi, hóa chất, dung dịch chuẩn phải hơn 2 năm kể từ ngày nhận hàng) trước 16g00 Thứ sáu ngày 25/11/2022

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa máy LC 1260II và LC 1260

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa máy LC 1260II và LC 1260

Chào giá bằng tiền đồng Việt Nam. Hồ sơ chào giá + catalogue bỏ trong bao bì dán kín, ghi rõ nội dung chào giá ngoài bao bì, đóng dấu niêm phong trước 16g00 ngày18/11/2022


Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa máy GC Agilent 6890N

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa máy GC Agilent 6890N

Chào giá bằng tiền đồng Việt Nam. Hồ sơ chào giá + catalogue bỏ trong bao bì dán kín, ghi rõ nội dung chào giá ngoài bao bì, đóng dấu niêm phong trước 16g00 ngày18/11/2022

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Thermo evolution

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Thermo evolution

Chào giá bằng tiền đồng Việt Nam. Hồ sơ chào giá + catalogue bỏ trong bao bì dán kín, ghi rõ nội dung chào giá ngoài bao bì, đóng dấu niêm phong trước 16g00 ngày16/11/20221 2  3  4  5  »Loading
Đang tải dữ liệu...