danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 3777190

phép thử

Danh sách các phép thử

STT Tên phép thử Được VILAS công nhận
1 Xác định vitamin, các chất dưỡng da và các chất cấm bằng phương pháp Sắc ký lớp mỏng
2 Xác định vitamin, các chất dưỡng da và các chất cấm bằng phương pháp Sắc ký lỏng hiệu năng cao
3 Xác định vitamin, các chất dưỡng da và các chất cấm bằng phương pháp Sắc ký khí
4 Xác định tỷ trọng
5 Xác định tỷ lệ vụn nát của dược liệu
6 Xác định tổng hàm lượng chất tan trong ethanol
7 Xác định tổng hàm lượng chất hoạt động bề mặt tan trong ethanol
8 Xác định tạp chất liên quan bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng
9 Xác định tạp chất liên quan bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
10 Xác định tạp chất liên quan bằng phương pháp sắc ký khí
11 Xác định tạp chất liên quan bằng phương pháp quang phổ tử ngoại khả kiến ngoại - khả kiến
12 Xác định tạp chất liên quan bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử thụ nguyên tử
13 Xác định pH
14 Xác định pH
15 Xác định hàm lượng tro

1 2  3  4  5  »Loading
Đang tải dữ liệu...