danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 3406264

phép thử

Danh sách các phép thử

STT Tên phép thử Được VILAS công nhận
1 Cảm quan (tính chất, mô tả, hình thức)
2 Chất gây sốt
3 Định lượng Bacillus cereus Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
4 Định lượng chất chiết được.
5 Định lượng Clostridium perfringens Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
6 Định lượng coliform Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
7 Định lượng Escherichia Coli Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
8 Định lượng kháng sinh bằng phương pháp thử vi sinh vật.
9 Định lượng Nitrogen trong hợp chất hữu cơ
10 Định lượng Staphylococcus aureus Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
11 Định lượng tinh dầu trong dược liệu
12 Định lượng tổng số nấm mốc, men Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
13 Định lượng tổng số vi khuẩn hiếu khí Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
14 Định lượng: Phương pháp đo điện thế
15 Định lượng: Phương pháp đo thể tích

1 2  3  4  5  »Loading
Đang tải dữ liệu...