danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 1906502

Thông báo về việc tuyển dụng tài xế tại Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm

29/03/2022

BAN QUẢN LÝ

AN TOÀN THỰC PHẨM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM

THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM

                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng tài xế tại Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm

 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Trung tâm thông báo đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm và người có quan tâm đến việc tuyển dụng nhân sự làm công tác tài xế được biết, cụ thể như sau:  

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỈ TIỂU XÉT TUYẾN

1. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Đối tượng tham gia dự tuyển: ưu tiên những người từng có kinh nghiệm thực hiện công việc tài xế tại các cơ quan, đơn vị khác.

+ Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại TP. Hồ Chí Minh.

+ Đủ 18 tuổi đến 40 tuổi và có đủ sức khỏe, năng lực hành vi dân sự để làm việc theo yêu cầu của công việc (không bị dị tật, khuyết tật).

+ Lý lịch rõ ràng; phẩm chất đạo đức tốt.

+ Trình độ: quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 “Công việc thừa hành, phục vụ khác có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống”.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Người đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định có liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

2. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin việc;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu quy định, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú, có thời hạn không quá 6 tháng so với thời điểm đăng ký tuyển dụng;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (có công chứng);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy Chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú (có công chứng);

- Bản sao công chứng số bảo hiểm xã hội và các quyết định lương (đối với những người đã có thời gian công tác tại các cơ quan, đơn vị nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước).

* Ghi chú:

-Bộ hồ sơ phải được đựng trong túi hồ sơ, bìa túi hồ sơ phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, các danh mục trong hồ sơ.

- Người nộp hồ sơ dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong hồ sơ của mình; hồ sơ dự tuyển không trả lại cho cá nhân.

- Nếu trong hồ sơ khai không trung thực thì sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển.

- Người dự xét tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm, cơ quan không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

3. Số lượng tuyển dụng, địa điểm làm việc, chế độ và tiền lương:

a) Số lượng: 01 người, ưu tiên người có kinh nghiệm.

b) Địa điểm làm việc: Trụ sở chính Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm (số 45 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1).

c) Chế độ và tiền lương: theo quy định hiện hành.

Việc xếp, trả lương cho nhân viên được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, căn cứ vào trình độ tay nghề và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhân viên đó.

II. HÌNH THỨC TUYẾN DỤNG, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYẾN VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng hợp đồng lao động thực hiện thông qua hình thức xét tuyển, dựa trên tiêu chuẩn, điều kiện và xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên.  

2. Lệ phí xét tuyển:

Trung tâm không thu lệ phí xét tuyển hợp đồng lao động.

3. Cách xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển là người đáp ứng đầy đủ các điều kiện đối với vị trí việc làm.

4. Nơi tiếp nhận hồ sơ của người dự tuyển:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Tính từ ngày ban hành Thông báo đến hết ngày 15/4/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm, số 45 Nguyễn Văn Tráng, P.Bến Thành, Quận 1.

Trên đây là Thông báo về việc tuyển dụng tài xế của Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm ./.

.