danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 4235068

Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức 2023 - 30/11/2023

01/12/2023

     -   Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm năm 2023. (Chi tiết)

      -   Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm năm 2023. (Chi tiết)