danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 4234677

Trang thiết bị

PHÒNG SẠCH

PHÒNG SẠCH

PHÒNG SẠCH

Phòng sạch là một bộ phận quan trọng đối với phòng kiểm nghiệm vi sinh. Phòng sạch cung cấp môi trường vô trùng cho các thao tác kiểm nghiệm, đảm bảo không xảy ra việc nhiễm vi sinh vật từ môi trường ngoài vào mẫu, nhiễm chéo giữa các mẫu cũng như nhiễm vi sinh vật từ mẫu lên kiểm nghiệm viên.