danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 4234861

Trang thiết bị

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

 

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) là loại thiết bị chuyên sử dụng để phân tích hàm lượng các kim loại nặng trong môi trường không khí, đất, nước, phân bón và các sản phẩm nông nghiệp. Máy có hai loại kỹ thuật nguyên tử hóa mẫu :

 

+ Nguyên tử hóa bằng ngọn lửa (áp dụng cho hầu hết các nguyên tố: Cu, Pb, Zn, Fe, ..)

+ Kỹ thuật nguyên tử hóa không ngọn lửa

-   Lò Graphite (Graphite Furnace AAS - GFA) : Áp dụng cho hầu hết các nguyên tố với độ nhạy phân tích cao. Có thể phân tích các mẫu có nền rất phức tạp như nền sinh học hoặc địa chất. Kết hợp hệ thống autosampler rút ngắn thời gian phân tích và sử dụng lượng mẫu phân tích rất nhỏ (mẫu bệnh phẩm – clinical analyses).

-   Bộ tạo Hydrua (Hydride vapor generator – HVG) : Sử dụng để xác định các nguyên tố có thể tạo hợp chất hydride dạng khí : Arsenic, Selenium, Antimon, Tin, Bismuth,…

-   Bộ hóa hơi lạnh phân tích thủy ngân (Mercury Vapor Unit - MVU) : Thích hợp cho phân tích thủy ngân trong nhiều dạng mẫu. Có thể xác định nồng độ thủy ngân đến nồng độ 0.1 ppb

 Máy AAS có thể phân tích các chỉ tiêu trong mẫu có nồng độ từ ppb - ppm.