danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 2041422

Thông báo chào hàng cạnh tranh sửa chữa Lò vi sóng

19/07/2022

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
THUỐC - MỸ PHẨM - THỰC PHẨM

BM/6.6/06/04.00
Trang 1/ 1
Lần ban hành: 04 / Ngày: 01/11/2019
 

THÔNG BÁO

Chào giá cạnh tranh (sửa chữa thiết bị)

                            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi: Phòng kinh doanh Quý Công ty 

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu sửa chữa thiết bị phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.
 
Yêu cầu:  Dụng cụ yêu cầu đúng thông số , code...
 
Hình thức mua sắm: chào giá cạnh tranh.
 
STT Danh mục
(Thông số kỹ thuật chính)
Tình trạng Đơn
vị
Số lượng Ghi chú
1 Lò vi sóng   Cái 1
Công suất : 1000 W
Kích thước trong lò: (D/C/R) 
>= 34,7 x 22.7 x34.7 cm
 
Bao gồm: Công lắp đặt (nếu có)
 
Lưu ý:
Chào giá bằng tiền đồng Việt Nam. Hồ sơ chào giá + catalogue bỏ trong bao bì dán kín, ghi rõ nội dung chào giá ngoài bao bì, đóng dấu niêm phong  trước 16g00 ngày 23/7/2022
 
Nơi tiếp nhận:
Phòng TCHC - TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM
Địa chỉ: 45 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận I, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.38395702 - Fax: 028.39250847.
Liên hệ ban thiết bị: A Hiển (0918002393), Email : dangphanhien@kiemnghiemhcm.gov.vn
 
Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty.

.