danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 3777283

Thông báo chào hàng cạnh tranh - 29/02/2024

29/02/2024

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM

THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM

BM/6.6/06/04.00

Trang 1/ 1

Lần ban hành: 04 / Ngày: 01/11/2019

THÔNG BÁO

Chào hàng cạnh tranh

                                                                                       TP.Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 03  năm 2024

Kính gửi: Phòng kinh doanh

 

Trung tâm Kiểm Nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm có nhu in mẫu phiếu thông tin phục vụ cho công tác kiểm nghiệm .

Hình thức mua sắm: Chào hàng cạnh tranh.

 

TT

 

Danh mục

 

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

1

Phiếu phân tích

(Không có Logo GLP, iLac-MRA, VILAS 230)

Tờ

2000

Khổ giấy A4 Ford 120

2

Phiếu phân tích

(Có Logo GLP, iLac-MRA, VILAS 230)

Tờ

4000

3

Phiếu kiểm nghiệm

(Không có dòng chữ “Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu đem thử”)

Tờ

4000

 

Lưu ý:

Hồ sơ chào giá + catalogue bỏ trong bao bì dán kín, đóng dấu niêm phong và gửi trước

16 giờ 30, ngày 07/03/2024  .

Nơi tiếp nhận:

  • Phòng Tổ chức – Hành chính /Trung tâm Kiểm Nghiệm Thuốc,  Mỹ phẩm, Thực phẩm
  • Địa chỉ: 53 - 55 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận I, Tp.Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại : 38395702 - Fax : 39250847.

Rất mong được sự quan tâm của Quý Công ty


Bài viết khác

1 2  3  4  5  »Loading
Đang tải dữ liệu...