danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 2811395

Thông báo chào hàng cạnh tranh - 17/11/2023

17/11/2023


TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
THUỐC - MỸ PHẨM - THỰC PHẨM
BM/6.6/06/04.00
Trang 1/ 1
Lần ban hành: 04 / Ngày: 01/11/2019
THÔNG BÁO
Chào hàng cạnh tranh
           
TP.Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 11 năm 2023
Kính gửi: Phòng kinh doanh       
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm dụng cụ, chất chuẩn, hóa chất, mội trường tháng 11năm 2023 phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.
Yêu cầu:  Chất chuẩn yêu cầu đúng hãng, code
Hình thức mua sắm: Chào giá cạnh tranh.
           
STT Danh mục – Độ tinh khiết
(Thông số kỹ thuật chính)
Đơn
vị
Số lượng Ghi chú
Dụng cụ
1 Đèn cồn thủy tinh 100ml, có bấc, tim   Cái 10  
2 Pipette chính xác  0,5 ml - A 1 vạch 0,5 ml Cái 20  
3 Pipette chính xác 2,5ml, 1 vạch A 2,5ml Cái 10  
Chất chuẩn
1 Auramine O   C17H21N3.HCl Chai/1 gram 1 HSD, COA kèm theo
2 Quercetin C15H10O7 Lọ 1 HSD, COA kèm theo
Dung môi
1 Choloroform   CHCl3 Chai/2.5 lít 1 HSD, COA kèm theo
2 Cloroform (TQ)  CHCl3 chai /500 ml 20 HSD, COA kèm theo
3 Ethyl acetat  ( TQ)   C4H8O2 Chai/500 40 HSD, COA kèm theo
4 N-hexan  C6H14 Chai/500 ml 40 HSD, COA kèm theo
5 Cồn 96 độ   C2H60 Chai/1 lít 3 HSD, COA kèm theo
6 Cồn tuyềt đối   C2H60 chai /1 lít 3  
7 Methanol HPLC    CH3OH chai /4 lít 8 HSD, COA kèm theo
Hóa chất
1 2,4 dinitrofluorobenzen   C6H3FN2O4 Chai/25 gram 1 HSD, COA kèm theo
2 Glycerol   C3H8O3. Chai/1 lít 2 HSD, COA kèm theo
Chủng vi sinh vật
1 Bacillus subtilis 5230 BS52306,
CROSSTEX
Hộp 1 HSD, COA kèm theo
Môi trường
1 Antibiotic agar No5   227710, Difco Chai/500 gram 1 HSD, COA kèm theo
2 CCI agar ( Chromogenic Cronobacter
Isolation) - Chai 500 gram
4080302
- Biolife
Chai/500 gram 1 HSD, COA kèm theo
3 D-cycloserine   4240002,
 Biolife
Bộ/10 chai 2 HSD, COA kèm theo
4 Đĩa 3M Petrifilm Coliform/E.coli
Count Plates  
6404, 3M - Mỹ Bịch/50 Cái 5 HSD, COA kèm theo
5 Đĩa petrifilm Salmonella 3M   6536 /6538, 3M-
 Mỹ
Hộp/50 Cái 5 HSD, COA kèm theo
6 KIT API 20E (Định danh Pseudomonas aeruginosa) BIOMERIEUX Bộ 1 HSD, COA kèm theo

Lưu ý:
Chào giá bằng tiền đồng Việt Nam. Hồ sơ chào giá + catalogue bỏ trong bao bì dán kín, ghi rõ nội dung chào giá ngoài bao bì, đóng dấu niêm phong (Có hạn dùng từng mặt hàng, thời gian giao hàng, hạn sử dụng phải hơn 2 năm kể từ ngày nhận hàng)trước 16g00 ngày 24/11/2023


Nơi tiếp nhận:
Phòng TCHC (Thảo Uyên) - TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM
Địa chỉ: 45 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận I, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.38395702 - Fax: 028.39250847.
Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty.


Bài viết khác

1 2  3  4  5  »Loading
Đang tải dữ liệu...