danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 3894188

Thông báo mời báo giá - 15/11/2023

15/11/2023

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ :

 

         Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu: Các gói thầu mua sắm Hóa chất dung môi, dụng cụ phục vụ kiểm nghiệm cho Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm. (Chi tiết)

         Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT: Các gói thầu mua sắm hóa chất dung môi, dụng cụ, phục vụ kiểm nghiệm cho Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm.(Chi tiết)


Bài viết khác

1 2  3  4  5  »Loading
Đang tải dữ liệu...