danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 3406311

Thông báo bán thanh lý tài sản - 15/09/2023

14/09/2023


TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM
BM/6.6/06/04.00
Trang 1/ 1
Lần ban hành: 04 / Ngày: 01/11/2019
THÔNG BÁO
BÁN TÀI SẢN THANH LÝ
TP.Hồ Chí Minh, Ngày    15    tháng    09     năm 2023
Kính gửi: Các Công ty 
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thông báo bán tài sản thanh lý theo danh mục đính kèm:
 - Danh mục tài sản thanh lý.
 -  Đơn đãng ký mua tài sản theo mẫu đính kèm.
 - Thời gian đăng ký mua: từ ngày 18/09/2023 đến ngày 26/09/2023 (trong giờ hành chính).
 -  Thời gian tổ chức bán tài sản: Ngày 09/10/2023 (trong giờ hành chính).
 -  Địa điểm bán tài sản: Tại trụ sở 45 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành , Quận 1, TP.HCM.
 -  Trường hợp nhiều hơn một đơn vị đăng ký mua tài sản thanh lý,
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm sẽ áp dụng hình thức lựa chọn đơn vị có giá mua cao nhất.
Lưu ý: Chào giá bằng tiền đồng Việt Nam,  trước 16g00 ngày 26/09/2023
  Nơi tiếp nhận: Phòng TCHC - TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM
  Địa chỉ: 45 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
  Điện thoại: 028.38395702 - Fax: 028.39250847.
  Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty.


Bài viết khác

1 2  3  4  5  »Loading
Đang tải dữ liệu...