danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 1906473

Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ, chất chuẩn, hóa chất, môi trường tháng 12 năm 2022 và tháng 01 năm 2023

01/02/2023

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
THUỐC - MỸ PHẨM - THỰC PHẨM

BM/6.6/06/04.00
Trang 1/ 1
Lần ban hành: 04 / Ngày: 01/11/2019
 

THÔNG BÁO

Chào hàng cạnh tranh

    TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2023  

 

Kính gửi: Phòng kinh doanh  

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm dụng cụ, chất chuẩn, hóa chất, môi trường tháng 12 năm 2022 và tháng 01 năm 2023 phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.
 
Yêu cầu:  Chất chuẩn yêu cầu đúng hãng, code
 
Hình thức mua sắm: chào giá cạnh tranh.
 
STT Danh mục – Độ tinh khiết
(Thông số kỹ thuật chính)
Đơn
vị
Số lượng Ghi chú
Dụng cụ
1 Bộ lọc dung môi pha động cho máy HPLC   Bộ 1  
2 Phễu lọc 300ml, 4011 và bình tam giác hút CK 1000ml   Cái 1  
Dung dịch chuẩn
1 Buffer Solution PH10 - Chai 500 ml   Chai/500 ml 1 HSD, COA kèm theo
2 Buffer Solution PH4 - Chai 250 ml   Chai/250 ml 1 HSD, COA kèm theo
3 Đệm pH 2 - Chai 250 ml   Chai/250 ml 1 HSD, COA kèm theo
4 Đệm pH 7 - Chai 250 ml   Chai/250 ml 1 HSD, COA kèm theo
5 Kalihydroxyd 0,5N/cồn - Chai 1 lít   Chai/1 lít 2 HSD, COA kèm theo
6 Kẽm sulfat 1 N ZnSO4 1 N Ống 1 HSD, COA kèm theo
7 Natri thiosulfat 0,1N - Chai 1 lít Na2S2O3 Chai/1 lít 1 HSD, COA kèm theo
8 Cadimi (Cd) Cd(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l Chai 100ml 1 HSD, COA kèm theo
9 Thủy ngân (Hg) Hg(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l Chai 500ml 1 HSD, COA kèm theo
Dung môi
1 Chloroform   HPLC - chai  2.5 lít CHCl3 chai /2.5 lít 2 HSD, COA kèm theo
2 Toluen - Chai 2.5 lít   Chai/2.5 lít 1 HSD, COA kèm theo
3 Cloroform (TQ) CHCl3 Chai 500ml 20 HSD, COA kèm theo
4 N-hexan C6H14 Chai 500ml 20 HSD, COA kèm theo
Chất chuẩn
1 Desmethyl Sibutramine - Lọ 5 mg C₁₆H₂₄ClN Lọ 5mg 2 HSD, COA kèm theo
2 Didesmethyl Sibutramine C₁₅H₂₂ClN mg 2 HSD, COA kèm theo
3 Fenfluramine C12H16F3N mg 2 HSD, COA kèm theo
4 Fluoxetine - Lọ 100 gram C17H18F3NO mg 1 HSD, COA kèm theo
5 Lorcasein C11H14ClN mg 2 HSD, COA kèm theo
6 Phenolphthalein C20H14O4 mg 2 HSD, COA kèm theo
7 Sibutramine - Lọ 10 mg C17H26ClN Lọ 10mg 2 HSD, COA kèm theo
Hóa chất
1 Thioacetamid C2H5NS-Merck Đức Chai 50gr 1 HSD, COA kèm theo
2 Acid hydrochlorid đậm đặc HCl Chai 1 lít 2 HSD, COA kèm theo
3 1- Naphthol - Chai 250 gram C10H8O Chai/250 gram 1 HSD, COA kèm theo
4 Đĩa giấy O.N.P.G 231248, Difco Hộp 1 HSD, COA kèm theo
5 oxydase reagent - Bộ 50 test C10H16N2 2HCl, Bộ/50 test 1 HSD, COA kèm theo
6 Parafin oil - Chai 1 lít GRM6362, Himedia Chai/1 lít 1 HSD, COA kèm theo
7 1- Naphthol - Chai 250 gram C10H8O Chai/250 gram 1 HSD, COA kèm theo
8 Bari clorua - Chai 500 gram BaCl2 Chai/500 gram 1 HSD, COA kèm theo
9 Bismuth (III) nitrate - chai 100 gram Bi5H9N4O22 chai/100 gram 1 HSD, COA kèm theo
10 Iodine - Chai 100 gram Merk Chai/100 gram 1 HSD, COA kèm theo
11 Methyl orange indicator - Lọ 25 gram C14H14N3NaO3S Lọ/25 gram 1 HSD, COA kèm theo
12 Methyl red indicator - Lọ 10 gram C15H15N3O3 Lọ/10 gram 1 HSD, COA kèm theo
13 Sắt (III) amoni sulfat - Chai 500 gram FeNH4(SO4)2. 12H2O Chai/500 gram 1 HSD, COA kèm theo
14 Vanilin - Chai 100 gram C8H8O3 Chai/100 gram 1 HSD, COA kèm theo
15 Acid sulfuric đậm đặc H2SO4, 20700.298-VWR PROLABO Chai 1 lít 1 HSD, COA kèm theo
Môi trường
1 Baird Parker agar - chai  500 gram 276840, Difco chai /500 gram 1 HSD, COA kèm theo
2 Macconkey agar - chai  500 gram 8170732 chai /500 gram 1 HSD, COA kèm theo
3 MLB (Modified letheen broth )  263010,Difco Chai/500 gram 5 HSD, COA kèm theo
4 Pseudomonas P agar  1.10988.0500,
Merck
Chai/500 gram 1 HSD, COA kèm theo
5 Sabouraud Chloramphenicol Agar  M1067 - Himedia Chai/500 gram 5 HSD, COA kèm theo
6 Semi solid nutrient agar  M1191, Himedia Chai/500 gram 1 HSD, COA kèm theo
7 Tryptic soy broth    Chai/500 gram 5 HSD, COA kèm theo
8 Urease Agar Base    Chai/500 gram 1 HSD, COA kèm theo
9 VRB agar 9199987 Chai/500 gram 1 HSD, COA kèm theo
10 VRBG (Violet Red Bile glucose agar)  218661, DIFCO Chai/500 gram 1 HSD, COA kèm theo
11 Antibiotic No 12 266910, Difco Chai/500 gram 1 HSD, COA kèm theo
12 Antimicrobic vial P 232681, Difco Chai/500 gram 1 HSD, COA kèm theo
13 Lecithin liquid from soya GRM6398-100 ML Himedia Chai 100ml 1 HSD, COA kèm theo
Chủng vi sinh vật
1 Clostridium perfringens ATCC 13124. Chủng vi sinh vật gây bệnh Bộ/5 viên 1 HSD, COA kèm theo
 
Lưu ý:
Chào giá bằng tiền đồng Việt Nam. Hồ sơ chào giá + catalogue bỏ trong bao bì dán kín, ghi rõ nội dung chào giá ngoài bao bì, đóng dấu niêm phong (Có hạn dùng từng mặt hàng, thời gian giao hàng, hạn sử dụng phải hơn 2 năm kể từ ngày nhận hàng) trước 16g00 Thứ Sáu ngày 11/02/2023 
 
Nơi tiếp nhận:
Phòng TCHC (Thảo Uyên) - TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM
Địa chỉ: 45 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận I, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.38395702 - Fax: 028.39250847.
 
 
Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty.

.