danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 1648939

Thông báo xin báo giá Máy sắc ký ION ( IC)

23/11/2022

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
THUỐC - MỸ PHẨM - THỰC PHẨM

BM/6.6/06/04.00
Trang 1/ 1
Lần ban hành: 04 / Ngày: 01/11/2019
 

THÔNG BÁO

Xin báo giá

    TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2022  

 

Kính gửi: Phòng kinh doanh  

Trung tâm Kiểm Nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm có nhu cầu mua sắm Máy sắc ký ION phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.
 
Yêu cầu:  Xin báo giá
 
Hình thức mua sắm: chào giá cạnh tranh.

Nguồn vốn:

TT

Danh mục – Độ tinh khiết

(Thông số kỹ thuật chính)

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

Máy sắc ký ION ( IC)

(thông số theo file đính kèm)

Bộ

01

 

Lưu ý:

Hồ sơ chào giá + catalogue bỏ trong bao bì dán kín, đóng dấu niêm phong và gửi trước 16 giờ 00, ngày 30/11/2022 
 
Nơi tiếp nhận: A Hiển ( 0918002393)
- Phòng Tổ chức – Hành chính /Trung tâm Kiểm Nghiệm Thuốc,  Mỹ phẩm, Thực phẩm
- Địa chỉ: 53 - 55 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận I, Tp.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 38395702 - Fax : 39250847.
 
 
 
Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty.

.