danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 1649043

Thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa máy GC Agilent 6890N

09/11/2022

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
THUỐC - MỸ PHẨM - THỰC PHẨM

BM/6.6/06/04.00
Trang 1/ 1
Lần ban hành: 04 / Ngày: 01/11/2019
 

THÔNG BÁO

Chào giá cạnh tranh sửa chữa 

    TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2022  

 

Kính gửi: Phòng kinh doanh  

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu sửa chữa thiết bị phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.
 
Yêu cầu:  đúng yêu cầu thông số.
 
Hình thức mua sắm: chào giá cạnh tranh.
 
STT Danh mục
(Thông số kỹ thuật chính)
Tình trạng Đơn
vị
Số lượng Ghi chú
1 Split vent trap kit (GC agilent ) Cái  1 code G1544-60610
2 Column nuts (GC agilent ) Cái  1 code 5181-8830
3 Big Universal Trap 1/8" fitting, Helium  (GC agilent ) Cái  1 code RMSH-2
4 Economy Moiture Trap (GC agilent ) Cái  1 code MT200-2
5 Gold-Plated Inlet Seal (GC Agilent) Cái  1 code 5181-5367
6 Inlet Liners (GC agilent ) Cái  1 code 5183-4647
 

Bao gồm công lắp đặt (nếu có)

 
Lưu ý:
 
Chào giá bằng tiền đồng Việt Nam. Hồ sơ chào giá + catalogue bỏ trong bao bì dán kín, ghi rõ nội dung chào giá ngoài bao bì, đóng dấu niêm phong trước 16g00 ngày18/11/2022
 
 
Nơi tiếp nhận:
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM
Địa chỉ: 45 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận I, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.38395702 - Fax: 028.39250847.
Nguời nhận: A Hiển (0918002393), Email : dangphanhien@kiemnghiemhcm.gov.vn
 
 
 
Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty.

.