danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 1332184

Thông báo chào giá cạnh tranh dụng cụ, chất chuẩn, dung dịch chuẩn, dung môi, hóa chất tháng

11/10/2021

 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
THUỐC - MỸ PHẨM - THỰC PHẨM

BM/6.6/06/04.00
Trang 1/ 1
Lần ban hành: 04 / Ngày: 01/11/2019
 

THÔNG BÁO

Chào hàng cạnh tranh

    TP.Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 10 năm 2021  

 

Kính gửi: Phòng kinh doanh 

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm dụng cụ, chất chuẩn, dung dịch chuẩn, dung môi, hóa chất tháng, phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.
 
Yêu cầu: Dụng cụ yêu cầu đúng hãng, code
 
Hình thức mua sắm: chào giá cạnh tranh.
 
 
STT Danh mục
(Thông số kỹ thuật chính)
Tình trạng Đơn
vị
Số lượng Ghi chú
1 Bể siêu âm Prtolabo Không đạt  nhiệt độ  cái 1 Khảo sát, Sửa chữa
2 Tủ ấm kỵ khí Esco Lỗi mã pin  cái 1 Khảo sát, Sửa chữa
3 Máy nén khí cho náy GC không đạt áp lực cái  2 Khảo sát, Sửa chữa
 
Liên hệ: Ban thiết bị _ Trung tâm Kiểm Nghiệm Thuốc -Mỹ phẩm-Thực phẩm                                                       ( A Hiển  Đt: 0918002393) Trước  ngày 12/10/2021
Địa chỉ 45 Nguyễn Văn Tráng , Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

.