danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 1120075

Thông báo chào giá cạnh tranh Cột sắc ký

14/12/2020

BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
THUỐC - MỸ PHẨM - THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 12 năm 2020
           

THÔNG BÁO

Chào hàng cạnh tranh

 

Kính gửi: Phòng kinh doanh 

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua Cột sắc ký phục vụ cho công tác kiểm nghiệm.
 
Yêu cầu: Đúng hãng, đúng mã code
 
Hình thức mua sắm: Chào giá cạnh tranh.
 
STT Danh mục – Độ tinh khiết
(Thông số kỹ thuật chính)
CÔNG THỨC Đơn
vị
Số lượng Ghi chú
1 Cột Hypersil BDS C8 (150mm, 4,6 mm, 3 µm), pH làm việc 2-8   Cái 1 Thermo: 28203-154630 hoặc tương đương
2 Cột Hypersil BDS C8 (150mm, 4,6 mm, 5 µm), pH làm việc 2-8   Cái 1 Thermo: 28205-154630 hoặc tương đương
3 Cột Hypersil BDS C8 (250mm, 4,6 mm, 5 µm), pH làm việc 2-8   Cái 1 Thermo: 28205-254630 hoặc tương đương
4 Cột Hypersil Gold C8 (250mm, 4,6 mm, 5 µm), pH làm việc 2-8   Cái 1 Thermo 25205-254630 hoặc tương đương
5 Cột Hypersil BDS C18 (150mm, 4,6 mm, 3 µm), pH làm việc 2-8   Cái 1 Thermo28103-154630hoặc tương đương
6 Cột Hypersil BDS C18 (150mm, 4,6 mm, 5 µm), pH làm việc 2-8   Cái 2 Thermo28105-154630 hoặc tương đương
7 Cột Hypersil BDS C18 (250mm, 4,6 mm, 5 µm), pH làm việc 2-8   Cái 2 Thermo28105-254630 hoặc tương đương
8 Cột Hypersil Gold aQ (250mm, 4,6 mm, 5 µm), pH làm việc 2-8   Cái 1 Thermo25305-254630 hoặc tương đương
9 Cột Hypersil BDS Phenyl (250mm, 4,6 mm, 5 µm), pH làm việc 2-8   Cái 1 Thermo28905-254630 hoặc tương đương
10 Cột Hypersil BDS CN (150mm, 4,6 mm, 3 µm), pH làm việc 2-8   Cái 1 Thermo28803-154630 hoặc tương đương
11 Cột Hypersil silica (250mm, 4,6 mm, 3 µm), pH làm việc 2-8   Cái 1 Thermo30003-254630 hoặc tương đương
12 Cột Hypersil Gold Amino (250 mm, 4,6 mm, 5 µm), pH làm việc 2-8   Cái 1 Thermo 25705-254630 hoặc tương đương
 
Lưu ý:
         Chào giá bằng tiền đồng Việt Nam. Hồ sơ chào giá + catalogue bỏ trong bao bì dán kín, đóng dấu niêm phong trước 16g00 Thứ hai ngày 21/12/2020

 
Nơi tiếp nhận:
           Phòng TCHC- TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM
           Địa chỉ: 45 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận I, Tp.Hồ Chí Minh.
           Điện thoại: 028.38395702 - Fax: 028.39250847.
 
Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty.

.