danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 2395034

Đình chỉ lưu hành thuốc Bột pha hỗn dịch uống Philtadol

15/07/2016

Cục quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành thuốc Bột pha hỗn dịch uống Philtadol (Cefpodoxim 100 mg), Số lô: 15002, HD: 03/11/2017, SĐK: VD-22044-14 do Công ty TNHH Phil Inter Pharma sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Định lượng.

                                                                                                         

Nguồn Cục quản lý Dược