danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 2395110

Đình chỉ lưu hành thuốc Bột pha hỗn dịch uống Ceferaxim 125

15/07/2016

Cục quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành thuốc Bột pha hỗn dịch uống Ceferaxim 125 (Cefuroxime 125 mg), Số lô: 173316001, HD: 05/01/2018, SĐK: VN-11733-11 do Công ty Vintanova Pharma Pvt. Ltd. India sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ hòa tan.

                                                                                                           

Nguồn Cục quản lý Dược