danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 2395036

Đình chỉ lưu hành toàn quốc thuốc viên nén bao phim Rom-150

15/07/2016

Cục quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành toàn quốc thuốc viên nén bao phim Rom-150 tablets, số lô: ZET1709, NSX: 22/07/2014, HD: 21/07/2017, SĐK: VN-17178-13 do Công ty Zee Laboratories India sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

                                                                                                           

Nguồn Cục quản lý Dược