danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 2041418

Đình chỉ lưu hành toàn quốc Vắc xin ngừa dại Lyssavac N

28/04/2016

Cục quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành toàn quốc Vắc xin ngừa dại Lyssavac N (Lô: RO 107 HD: 04/2017; Lô RO 114, HD: 06/2017; Lô: RO 117, HD: 06/2017) do Công ty Cadila Healthcare Ltd., India sản xuất.

Lý do: nhà sản xuất tự nguyện thu hồi vì cơ sở sản xuất không đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP theo đánh giá của Đoàn Thanh tra WHO ngày 26-30/10/2015

                                                                                                            Nguồn Cục quản lý Dược

.