danh mục

video clipQuảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

Thống kê

  Lượt truy cập: 1270614

Kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2016

22/06/2016

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2016 được tổ chức ngày 27/5/2016.

1.      Thời gian nhận đơn xin phúc khảo: từ 22/6/2016 đến hết ngày 07/7/2016.

2.      Thời gian chấm phúc khảo:  từ 08/7/2016 đến 21/7/2016.

3.      Thời gian dự kiến công bố kết quả xét tuyển viên chức năm 2016: 22/7/2016.

Địa chỉ nhận đơn: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm, phòng Tổ chức – Hành chính, số 45 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM.

KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM NĂM 2016

Tập tin đính kèm

.